Studio M je preselio u Zagreb. Nalazimo se na adresi Račkoga 12.

Posjetite našu novu web stranicu: https://somato-zg.eu

Galerija

Inačica za ispisInačica za ispis
 
 

                                 

                                                                                     Fotografije Studio M

                                       

                                  

                                                                                     Fotografije članova/vježbača 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  

                                                                                            Fotografije sa konvencija